لطفا شکیبا باشید...
لطفا تا آپلود شدن ویدیو شکیبا باشید...

تنفس صحیح برای خوانندگی

تنفس صحیح برای خوانندگی

نفس کشیدن از طریق دیافراگم یکی از بزرگترین چالش‌های خوانندگان، گویندگان، بازیگران و ورزشکاران محسوب می‌شود. اما با انجام تمرین امکان اصلاح آن وجود دارد

مثل بچه‌ها و از طریق دیافراگم نفس بکشید!

اگر به تنفس نوزادان توجه کنیم؛ وقتی عمل دم انجام می‌شود، تنها شکم آن‌ها بالا می‌آید و در هنگام بازدم شکم آن‌ها به داخل می‌رود.

در واقع نوزادان به صورت طبیعی و بدون تفکر از طریق دیافراگم تنفس می‌کنند. 

اکثر ما به‌ مرور زمان و به علت استرس‌هایی که به‌صورت روزانه در ما ایجاد می‌شود، آلودگی‌هوا، اضطراب و ... به‌درستی تنفس نمی‌کنیم و نفس کشیدن ما کوتاه‌تر و از قفسه‌ی سینه انجام می‌شود.

نفس کشیدن از طریق دیافراگم یکی از بزرگترین چالش‌های خوانندگان، گویندگان، بازیگران و ورزشکاران محسوب می‌شود. اما با انجام تمرین امکان اصلاح آن وجود دارد.

 تمرین:

1. در حالت درازکش و روی پشت خود دراز بکشید،

2. یک کتاب با ضخامت زیاد یا چند کتاب روی شکم خود قرار دهید؛

3. نفس عمیق بکشید و سعی کنید هوا را با فشار وزن کتاب به شکم، خارج کنید.

4. بعد از مدتی تمرین، ریتم خارج شدن نفس ثابت می‌شود.

5. در مرحله‌ی بعد همین‌کار را انجام دهید و نفس را با صدای سسسسس خارج کنید. تا زمانی که ۱۰-۲۰ ثانیه صدا به صورت ثابت خارج شود.

این تمرین برای نفس‌گیری و کنترل فشار دیافراگم جهت دور کردن لرزش صدا مفید است.

دیدگاه‌ها

ارسال